doniczki do storczyków
doniczki do storczyków
Typ
pojemność cm3
szerokość
wysokość
karton szt
paleta szt
9 CPH 370 90 51 960 20160
10,5 CO 530 106 98 960 20160
12 CPH 730 119 110 864 14256